PwC Mini MBA program

Znanje koje vredi!
Šta je to PwC Mini MBA program?

PwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvijanje najvažnijih poslovnih znanja i veština. Ovaj program pruža polaznicima jasniju sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i metodologiji rukovođenja. Polaznici će imati priliku da steknu znanje koje vredi i koje se može primeniti u svakodnevnom poslovanju.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena menadžerima svih nivoa iz svih sektora jedne organizacije, i vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji započinju svoj posao.

Za rukovođenje jednom organizacijom ili nekim njenim delom potrebna su specifična i vrlo često različita znanja. Zbog toga je veoma važno da menadžeri steknu znanja o poslovanju organizacije – njenoj strategiji, strukturi, ljudskim resursima, marketingu, i o drugim izazovima u poslovanju.

Moć brzog i adekvatnog prosuđivanja je od velike važnosti, naročito u današnje vreme brzih promena.

Način rada

Program obuke PwC Mini MBA se sastoji od devet povezanih sesija sa temama koje polaznicima daju uvid u strategije uspešnog poslovanja u savremenom svetu.

Tokom sesija pokušaćemo da upravljanju jednom organizacijom damo sistematičan okvir i jasnu strukturu koja će polaznicima pomoći da stečena znanja praktično primene u organizacijama iz kojih dolaze.

Trajanje obuke

PwC Mini MBA traje ukupno 16 dana (100 sati obuke) i 2,5 sata za završni ispit.

Predavanja se održavaju petkom (18-22h) i subotom (9-17h) u prostorijama PwC Akademije.

Raspored i sadržaj predavanja

Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom
(04 - 05. februar - 12 sati obuke)

Osnove (vizija, misija, interesne strane i upravljanje) analiza stanja poslovnog okruženja - konkurencija. Razumevanje profitabilnosti industrije, kao i razumevanje tržišta.
Predavač: dr Konstantin Kiritsis

Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija
(13 - 14. mart– 12 sati obuke)

Razumevanje strategije razvoja na osnovu kritičnih faktora uspeha, portofolija i interne analize. Izbor opcija za razvoj i inovativnost.
Predavač: dr Konstantin Kiritsis

Sesija 3: Menadžerske veštine
(28. mart – 8 sati obuke)

Osnove lične efikasnosti – Upravljanje vremenom, upravljanje stresom i komunikacione veštine.
Predavač: Edin Veljović, MBA

Sesija 4: Upravljanje ljudskim resursima
(17 - 18. april – 12 sati obuke)

Ljudski resursi i kulturna dimenzija poslovanja.
Predavač: Tim Kemp - profesor i konsultant iz oblasti ljudskih resursa

Sesija 5: Marketing
(24 - 25. april - 12 sati obuke)

Od tradicionalnih tehnika promocije do internet marketinga.
Predavači: dr Konstantin Kiritsis

Sesija 6: Liderstvo i pregovaranje
(8 - 9. maj - 12 sati obuke)

Osvajanje liderske pozicije na tržištu i tehnike uspešnog pregovaranja
Predavači: Dr Džon Pol Kavalek i Edin Veljović, MBA

Sesija 7: Osnove računovodstva i finansijski menadžment
(15 - 16. maj - 12 sati obuke)

Osnove računovodstva i finansijski menadžment i ukupan učinak poslovanja.
Predavač: Nemanja Đerković

Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja
(29 - 30. maj - 12 sati obuke)

Razumevanje principa i alata efikasnog vođenja projekata.
Predavač: Miro Smolović, PMP

Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem
(6.jun – 8 sati obuke)

  • Mape poslovne analize.
  • Ispitivanje studije slučaja.

Predavač: dr Konstantin Kiritsis


Završni ispit
(18. jun – 2,5 sata)

Naši predavači

Naši predavači su iskusni domaći i strani stručnjaci iz različitih oblasti.


Dr Konstantin Kiritsis – predavač na više MBA programa širom Evrope
Jonathan Appleton, Direktor PwC Akademije, Češka Republika
Tim Kemp – konsultant iz oblasti ljudskih resursa
Nemanja Đerković – predavač
Miro Smolović, PMP – menadžer PwC Akademije u Srbiji
Edin Veljović, MBA, MCMI - Viši konsultant PwC Akademije u Srbiji


Jezik

Predavanja i materijali su na engleskom jeziku.

Prijavljivanje

Rok za prijavljivanje je 27. februar 2015. godine.

Da bi ste se registrovali popunite formular - rana registracija (do 6. februara) ili standardna registracija i pošaljite faksom (+381 11 3302 101) ili na e-mail.

Ukoliko Vam je potrebno više informacija o ovom program, ostalim našim kursevima, profesionalnim kvalifikacijama ili mogućnostima za kreiranje novih obuka u skladu sa Vašim potrebama i željama, možete nas direktno kontaktirati:

PwC Akademija
Tel:
+ 381 11 3302 100
Faks: +381 11 3302 101
E-mail: theacademy@rs.pwc.com

Cena

Cena: 2000 evra + PDV

Cena za rane prijave : 1800 evra + PDV

Postoji i mogućnost korporativnih popusta za veći broj polaznika iz iste kompanije ili organizacije.

Sertifikat

Nakon završetka obuke, učesnici dobijaju PwC sertifikate.
Uslov za dobijanje sertifikata je prisustvo na minimum 76 sati obuke i položen završni ispit.

Prethodna generacija polaznika o PwC Mini MBA programu
Aleksandar Grujić, CEO, Saint Gobain

“PwC Mini MBA je avršen alat za sve menadžere koji žele da unaprede svoje kompanije prilagođavajući ih savremenim izazovima, koji su prisutni kroz extremno brze promene uslova poslovanja. Obuka je dinamična i proaktivna, sa puno praktičnih primera.“


Boško Gavović, CEO, TUV SUD

“Izuzetna vrednost!”


Maja Mrklaj, HR Manager, Dr. Oetker

“Navodi na razmišljanje :)”

 

Željko Andjić, Senior Project Manager, SAP West Balkans"

„Naučio sam puno o veštinama upravljanja, globalnim trendovima, radio sam u grupama sa sjajnim ljudima, i najbitnije, naučio sam puno o sebi. Vredelo je.“

 

Bojana Gaković, Menadžer obuka, Coca Cola HBC.

"Mini MBA je upravo ono što i stoji u nazivu - skraćena, ali ne i nedovoljna verzija MBA koja pruža učesnicima dovoljno informacija, teorija i primera o biznisu i poslovanju uopšte. Program je vrlo konkretan, kompletan i svrhovit, naročito za učesnike koji su specijalizovani u jednoj oblasti i nemaju prilike da se bave svim sferama poslovanja. Atmosfera i okruženje je sjajno što je doprinelo još boljoj interakciji grupe i sigurno doprinelo i samom programu."

 

Milena Pejović, Menadžer odeljenja naplate, Pireaus Bank

"PwC Mini MBA program je bio dovoljno dug da bi obezbedio razumevanje važnih pitanja i dovoljno kratak da ne bi bio dosadan. Nepretenciozna teorijska baza je polaznike opskrbila osnovnim principima koji su onda primenjivani u studijama slučaja. Predavači su harizmatični i, iako među najboljim specijalistima u svojim oblastima, veoma dostupni. Konstantno su ohrabrivali sve polaznike da otvoreno diskutuju sa različitih stanovišta i pronađu zajedničko rešenje. Ukratko, ovaj program obuke je polaznicima da odgovor na dva glavna pitanja: kako da stvorite uspešan biznis i kako da ga održavate uspešnim na duge staze (a da ne poludite u tome)."

 

Nikola Božić, CEO Petnica Fonda, Istraživačka stanica Petnica

"Dolazim iz Istraživačke stanice Petnica, organizacije koja se bavi darovitim učenicima koji su zainteresovani za nauku. Moje osnovno fakultetsko obrazovanje je elektrotehnika, ali od samog početka radim u menadžmentu. Kako ne dolazim iz korporativnog sveta, PwC Mini MBA program mi je pomogao da fenomenima sa kojima sam se suočio tokom svog rada dam prava imena. U svom poslu sam se trudio da stvari postavljam sistematski na svoja mesta, ali nisam imao adekvatno obrazovanje za to. I nisu samo znanja i predavači ti koji su za mene bili značajni na ovom programu. Takođe je iskustvo drugih polaznika nešto što mi je pomoglo da bolje razumem sva važna pitanja i činjenice. Ljudi koje sam sreo tokom ovog programa će mi biti dobra podrška u daljem radu."

Za više informacija o Mini MBA programu pogedajte Mini MBA brošuru.

Novo

Kontakt

PwC

Omladinskih brigada 88a

Airport City Belgrade

11070 Beograd, Serbia

Tel: (+381) 11 33 02 100

Fax: (+381) 11 33 02 101

E-mail Kontakt

Newsletter - PwC Akademija 

Newsletter PwC Akademije su dostupni. Prijavite se za nove vesti, najave i sl.