Treninzi


PwC Mini MBA brošura:
PwC Mini MBA brošura  
Opis treninga

ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (DipIFR)
Udruženje ovlašćenih i sertifikovanih računovođa (ACCA)

ACCA Diploma o znanju stečenom u oblasti Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (DipIFR) predstavlja međunarodno priznatu kvalifikaciju koju izdaje profesionalno Udruženje ovlašćenih i sertifikovanih računovođa (ACCA). DipIFR omogućava zainteresovanima da obavljaju složenije stručne poslove u oblasti MSFI.

Prelazak na izveštavanje u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) predstavljaj pitanje od opšte važnosti za preduzeća i stručnjake u oblasti finansija. Više od 90% vodećih zemalja svetske ekonomije zahteva ili teži primeni MSFI, stoga skoro da nema preduzeća koje može da zanemari potrebe zaposlenih za razumevanjem MSFI i njihovog uticaja na poslovanje i finansijsko izveštavanje.

Kome je namenjena DipIFR kvalifikacija ?

Program obuke namenjen je zaposlenima u računovodstvenom i finansijskom sektoru, kao i svima koji žele da steknu DipIFR kvalifikaciju i prošire svoje teorijsko i praktično znanje u oblasti MSFI.

Neophodne kvalifikacije

Da bi stekli pravo da polažu DipIFR ispit, kandidati treba da ispune jedan od navedenih uslova:

 • Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i finansija
 • Diploma fakulteta i dve godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i finansija
 • Studenti ACCA kvalifikacije
 • ACCA sertifikat o znanju stečenom u oblasti međunarodnih finansijskih izveštavanja i dve godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i finansija

Osobe sa DipIFR kvalifikacijom stiču:

 • Suštinsko poznavanje i razumevanje osnovnih principa MSFI
 • Veštine i znanja neophodna za izveštavanje u skladu sa MSFI i pripremu konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Veštine i znanja neophodna za primenu MSFI u praksi.

Zašto se pripremati za sticanje DipIFR kvalifikacije u PwC Akademiji?

PwC ima bogato iskustvo na projektima revizije finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa MSFI, kao i na projektima obuke polaznika za primenu pomenutih standarda.

Naši predavači su sertifikovani od strane ACCA i poseduju višegodišnje iskustvo u praktičnoj primeni MSFI. Osim pomenutog, materijali koji se koriste u toku obuke pripremljeni su od strane zaposlenih u PwC koji poseduju bogato iskustvo u relevantnim oblastima struke.

U toku obuke polaznici imaju punu pažnju i podršku predavača koji pažljivo prate proces učenja i savladavanja pređenog gradiva svakog polaznika kursa. Predavači na praktičnim primerima pokazuju polaznicima kako primena MSFI utiče na finansijske rezultate i položaj preduzeća.

Standardna cena obuke obuhvata:

 • Sve materijale za obuku
 • Sveobuhvatni plan za pripremu ispita
 • Savetodavnu podršku predavača u toku trajanja obuke kao i u periodu do ispita
 • Četiri testa koji se ocenjuju i vraćaju nazad studentima sa komentarima predavača
 • Osam dana intenzivne obuke koja se održava kroz tri modula i probni ispit

Za više informacija o ispitu i procesu registracije ispita, posetite: www.accaglobal.com/members/qualifications/dipifr

Kontakt

PwC

Omladinskih brigada 88a

Airport City Belgrade

11070 Beograd, Serbia

Tel: (+381) 11 33 02 100

Fax: (+381) 11 33 02 101

E-mail kontakt

Newsletter - PwC  akademija  

Newsletter PwC akademije su dostupni. Prijavite se za nove vesti, najave i sl.