Lista otvorenih obuka za period  januar – jun 2015

  

Oktobar 2015
1. oktPDV
2 - 3. oktPwC Mini MBA(Sesija 1: Pregled poslovanja i segmentiranje upravljanja organizacijom)
6 - 9. oktPMP Prep(2 dana) and (4 dana)
9 - 10. oktPwC Mini MBA(Sesija 2: Korporativna i poslovna strategija)
12. oktACCA CBE (Computer Based Exams)
24. oktPwC Mini MBA(Sesija 3: Menadžerske veštine)
24 - 25. oktACCA F4 paper (ONLINE)*
24 - 25. oktACCA F8 paper (ONLINE)*
26 - 30. oktACCA F6 paper *
30 - 31. oktPwC Mini MBA(Sesija 4: Upravljanje ljudskim resursima)
31. okt - 1. novACCA F5 paper (ONLINE)*
31. okt - 1. novACCA F7 paper (ONLINE)*
31. okt - 1. novACCA F9 paper (ONLINE)*
31. okt - 1. novACCA P3 paper (ONLINE)*
31. okt - 1. novACCA P7 paper (ONLINE)*
Novembar 2015
2 - 6. novACCA F3 paper*
6 - 7. novPwC Mini MBA(Sesija 5: Marketing)
7 - 8. novACCA P1 paper (ONLINE)*
9 - 13. novACCA F7 paper*
13 - 14. novPwC Mini MBA(Sesija 6: Osnove računovodstva i finansijski menadžment)
14 - 15. novACCA P2 paper (ONLINE)*
19 - 20. novUpravljanje projektima
21 - 22. novACCA P5 paper (ONLINE)*
27 - 28. novPwC Mini MBA(Sesija 7: Liderstvo i pregovaranje)
Decembar 2015
4 - 5. decPwC Mini MBA(Sesija 8: Upravljanje projektima i procesi poslovanja)
12. decPwC Mini MBA(Sesija 9: Spajanje svih tema u jedan sistem)
14. decACCA CBE (Computer Based Exam)
23. decPwC Mini MBA(Završni ispit)

* Obuke se održavaju isključivo na engleskom jeziku
** PwC Akademija zadržava pravo na izmene datuma održavanja obuka.

Verzija za štampuPwC Akademija - Kalendar obuka

Strаteški partneri

rmc project management CIPD rmc project management rmc project distributor
Novo

Kontakt

PwC

Omladinskih brigada 88a

Airport City Belgrade

11070 Belograd, Srbija

Tel: (+381) 11 33 02 100

Fax: (+381) 11 33 02 101

E-mail contact

Newsletter - PwC Akademija 

Newsletter PwC Akademije su dostupni. Prijavite se za nove vesti, najave i sl