O nama? 


PwC Mini MBA brošura:
PwC Mini MBA brošura  
Ljudi

Naši predavači su iskusni profesionalci iz PwC-a u Srbiji koji u toku svojih svakodnevnih aktivnosti pružaju uslugu brojnim klijentima u oblasti revizije, poreza, finansija, prava i poslovnog savetovanja. Oni poseduju znatno stručno i poslovno znanje i iskustvo, kao i upravljačke i trenerske veštine.


Miro Smolović, PMP, Viši Menadžer, PwC Akademija
Lecturers - Miro Smolovic, Manager, PwC's Academy

Miro je iskusni rukovodilac projektima i međunarodno licencirani trener u oblasti upravljanja projektima.

Miro je menadžer zadužen za rad PwC Akademije. Poseduje više od 16 godina iskustva u pružanju usluga privatnom i ne-vladinom sektoru.

Miro ima BsBA diplomu sa City University, College of Management, Bellevue, USA i sertifikovani je PMP (Profesionalni rukovodilac projektima) od strane PMI (Institut za upravljanje projektima). Takođe, poseduje i RMC (Rita Mulcahy Consulting) licencu trenera u oblasti upravljanja projektima.

On je iskusan rukovodilac projektima sa dokazanim znanjem u tehnikama i alatima vezanim za životni ciklus projekta i u međunarodnim procedurama u implementaciji projekata tehničke podrške.

Miro je radio na tržištima u razvoju u regionu centralne i istočne Evrope, u vodjenju projekata iz raznih oblasti, kako u privatnom sektoru tako i u projektima koji su finansirani od strane međunarodnih donatora. Kao predavač, održao je veliki broj obuka iz oblasti upravljanja projektima i menadžment veština u zemljama centralne i istočne Evrope i EU.

S obzirom da je dokazani ekspert na polju upravljanja projektima, on je odgovoran za izvođenje obuka iz upravljanja projektima i ostalih menadžment veština.

Edin Veljović, MBA, MCMI, MIC, Assoc CIPD
Lecturers - Edin Veljovic, Senior Consultant, PwC's Academy

Edin je viši konsultant i predavač u okviru PwC Akademije iz oblasti Menadžerskih veština. On je takođe gostujući predavač na međunarodnim MBA studijama.

Edin ima zvanje višeg savetnika za pitanja obuke viših rukovodećih kadrova i predavač je u PwC Akademiji. Bogato profesionalno iskustvo sticao je u profitnom i u neprofitnom sektoru, na projektima pružanja usluga multinacionalnim kompanijama, malim i srednjim preduzećima, organima javne uprave, kao i na projektima finansiranim od strane Evropske Unije.

Edin ima veliko iskustvo i u kreiranju programa obuka i držanju predavanja iz oblasti strategije poslovanja, strateškog upravljanja ljudskim resursima, marketing strategije i strategije društveno odgovornog poslovanja, preduzetništva, inovacija i veština za unapređenje lične efikasnosti (liderstvo, timski rad, komunikacija, kritičko razmišljanje i sprečavanje pojave sindroma „sagorevanje“ zaposlenih).

Edin je stekao diplome uglednih poslovnih škola i instituta u Velikoj Britaniji: University of Sheffield Management School (program Executive MBA), Chartered Management Institute (CMI), Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) i the Institute of Consulting (IC) koje su mu pomogle u razvoju karijere i unapređenju stručnog znanja i iskustva.

Edin je aktivno učestvovao i u pokretanju i sprovođenju različitih razvojnih inicijativa i projekata u profitnim i neprofitnim organizacijama odnosno u različitim sektorima poslovanja kao što su sektor telekomunikacija, sektor roba široke potrošnje (FMCG), odnosi sa javnošću, IT, industrija čelika, industrija guma, tekstilna industrija, sektor obrazovanja, farmaceutska industrija, izdavaštvo i zdravstvene usluge.

Edin je predavač na MBA programu Grenoble Graduate School of Business.

Milana Malešev, Viši Konsultant i predavač, PwC Akademija
Lecturers - Milana Sretenovic, HR services

Milana Malešev je predavač i konsultant u PwC Akademiji, u Beogradu. Deo je Regionalnog PwC coaching tima koji pruža razvojnu podršku PwC menadžerima i talentima u Regionu Centralne i Istočne Evrope.

Tokom svog desetogodišnjeg iskustva u PricewaterhouseCoopers-u, Milana je savetovala međunarodne i domaće klijente u oblastima upravljanja ljudskim resursima i razvoja zaposlenih.

Milana je zadužena za specijalistička znanja iz savremene psihologije u uslugama namenjenim eksternim i internim klijentima.

Njeno iskustvo koje je posebno važno za oblast razvoja zaposlenih uključuje:

  • Analiza potreba za obukom i razvojem
  • Kreiranje i vođenje razvojnih programa i treninga
  • Procena nivoa kompetencija zaposlenih i coaching
  • Evaluaciju treninga i razvojnih aktivnosti i programa.

Milana je razvijala i držala obuke iz oblasti komunikacije,upravljanja konfliktima, emocionalne inteligencije, coaching-a za menadžere, upravljanja timom, rešavanja problema i akcionog planiranja, upravljanja stresom, kao i kombinovane pakete za razvoj menadžerskih i liderskih sposobnosti.

Osim pojedinačnih obuka, Milana je učestvovala u dizajniranju, sprovođenju i evaluiranju kompleksnih programa razvoja za menadžere.

Ona je radila coaching sa srednjim i višim menadžmentom domaćih i stranih kompanija. Njen pristup coaching-u uključuje tri grupe aktivnosti – procenu, postavljanje izazova i podršku, koje su namenjene optimalnom razvoju lidera.

Milana je trenutno na doktorskim studijama na Psihologiji, sertifikovani je Coach organizacije Centre for Coaching iz Londona i deo je istraživačkog tima European Mentoring and Coaching Council-a (EMCC-a). Ona je CIPD predavač za program kvalifikacija Certificate in Learning and Development Practice (CLDP). Pohađala je edukaciju iz oblasti Racionalno emotivno bihejvioralne terapije i coaching-a (REBT i REBC).

Dr Konstantin Kiritsis, Ekspert za razvoj obuka
Konstantin Kiritsis, Predavač

Dr Kiritsis je predavač na nekoliko MBA programa na univerzitetima i PwC akademijama širom Evrope i njegova ekspertiza obuhvata oblasti kao što su korporativna strategija, preduzetništvo, planiranje poslovanja, HR i marketing.

Konstantin Kiritsis je ekspert za razvoj obuke u PwC Akademiji u Srbiji, konsultant i profesionalni trener u PwC Centralna i istočna Evropa (za ACCA, CIMA i CIA), kao i povremeni predavač na Američkom koledžu u Grčkoj (na MBA programu). On ima značajno iskustvo u oblasti obrazovanja i profesionalne obuke jer je tokom svoje karijere bio direktor PwC Akademije u Grčkoj, pokrenuo kompaniju „Global Training“ u Grčkoj krajem devedesetih godina prošlog veka i bio partner i izvršni direktor u ovoj kompaniji gotovo jednu deceniju. On je takođe osnivač i generalni direktor sajta „StudySmart.gr“ koji nudi profesionalnu obuku i informacije o obrazovanju i obrazovnom sistemu na globalnom nivou, sertifikacijama, kao i osnivač i predsednik neprofitne organizacije „Učitelji bez granica“ u Grčkoj.

On je autor jedinog obrazovnog vodiča koji izlazi u Grčkoj od 2004. godine. On se smatra jednim od vodećih evropskih eksperata u oblasti obrazovanja i obuke pošto je učestvovao u lansiranju, pripremi i realizaciji velikog broja aktivnosti u oblasti stručnog, profesionalnog i akademskog obrazovanja. Bio je govornik na preko 100 različitih skupova na temu obrazovanja i razvoja poslovanja tokom poslednjih deset godina i napisao veliki broj radova na ove teme. Njegove oblasti ekspertize obuhvataju oblasti kao što su opšte obrazovanje razvoj obrazovnih programa, stručno obrazovanje i obuke, profesionalne kvalifikacije. On je i predavač u oblastima korporativna strategija, preduzetništvo, planiranje poslovanja i HR na Univerzitetu Sari (Velika Britanija), MBA programu Univerzitetu Stratklajd (Velika Britanija), MBA programu Henli škole menadžmenta (Univerzitet u Redingu u Velikoj Britaniji), Univerzitetu u Nikoziji (Kipar) i na PwC akademijama širom Evrope.

Pol Benfild, MBA, Chartered FCIPD, Predavač saradnik
Pol Benfild, Predavač

Pol Benfild je profesor i konsultant iz oblasti ljudskih resursa angažovan na različitim univerzitetima i u različitim kompanijama u Velikoj Britaniji

Pol Benfild, MBA, Chartered FCIPD je profesor i konsultant iz oblasti ljudskih resursa angažovan na različitim univerzitetima i u različitim kompanijama u Velikoj Britaniji. Pol je predavao Menadžmet ljudskih resursa na poslovnim školama Šefild i Njukasl. U njegov konsultantski rad izvan granica UK ubrajaju se intervencije u Indiji, Bugarskoj i Srbiji.

U Srbiji je radio kao EU internacionalni ekspert iz oblasti strategije ljudskih resursa u periodu 2010 – 2011 u kompanijama iz IT sektora, kao industrije čelika i gume.

Pol je koautor knjige Uvod u Menadžment ljudskih resursa, koju je napisao zajedno sa Rebekom Kej, izdatom kao prvo i drugo izdanje od strane Oksford Juniverziti Presa (OUP). Takođe, Pol ima najviše zvanje u CIPD institutu, odnosno on je Chartered Fellow of Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) kao i nacionalni isptivač za CIPD.

Njegov rad podržavaju diploma univerziteta u Stračildu i Varviku, UK.

Trenutno, Pol dizajnira i piše materijale za studiranje na daljinu za Modul Menadžment ljudskih resursa za univerzitet Dandi, UK.

Nemanja Ðerković, finansijski menadžer
Nemanja Djerkovic, Predavač

Nemanja je finansijski menadžer međunarodne kompanije u Srbiji. Kao predavač održao je veliki broj seminara iz oblasti finansija i međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Nemanja Ðerković finansijski menadžer kompanije Eaton Electric d.o.o.

U prošlosti je bio viši saradnik u odeljenju za reviziju u PwC kancelariji u Beogradu. Od samog početka svoje karijere, Nemanja je bio angažovan na projektima revizije za javna preduzeća i preduzeća u privatnom vlasništvu, kao i za projekte pružanja usluga vladinim i nevladinim organizacijama.

Od početka rada PwC Akademije u Srbiji, Nemanja je angažovan kao predavač na programima obuke MSFI i Finansije za ne-finansijsko osoblje, kao I ostalih obuka na temu finansija i računovodstva.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i u završnoj je fazi dobijanja međunarodne kvalifikacije ACCA.

Saša Todorović, Viši Menadžer, Odeljenje za reviziju
Lecturers - Sasa Todorovic, Manager, Assurance Services

Saša je Menadžer u sektoru za pružanje usluga finansijskim institucijama u okviru odeljenja za reviziju PwC kancelarije u Beogradu.

Budući da je bio angažovan kao rukovodilac tima ili član tima na mnogobrojnim projektima revizije, Saša je stekao značajno iskustvo u pružanju profesionalnih usluga bankama i drugim finansijskim institucijama. Kao menadžer i rukovodilac revizorskog tima, Saša planira završne procedure kroz sveobuhvatnu procenu revizorskih rizika, pregled internih kontrola klijenta i sistema informacionih tehnologija koji bi mogli imati uticaj na reviziju, a kroz razumevanje poslovanja klijenta kao i okruženja u kome klijent posluje.

Saša je, kao član tima predavača, učestvovao u pripremi i održavanju brojnih otvorenih seminara u organizaciji PwC-a, kao i u obukama zaposlenih u preduzećima i finansijskim institucijama u Srbiji. Saša je takođe i član tima predavača zadužen za internu obuku kadrova na nivou centralne i istočne Evrope.

Saša je diplomirani ekonomista i ovlašćeni broker i revizor Republike Srbije. On je takođe član Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije i član Udruženja ovlašćenih i sertifikovanih računovođa Velike Britanije (ACCA).

Milivoje Nešović, Viši Menadžer, Odeljenje za reviziju
Lecturers - Milivoje Nesovic, Manager, Assurance Services

Milivoje je angažovan na brojnim projektima revizije finansijskih izveštaja pripremljenim u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i zakonskom regulativom Republike Srbije. Za šest godina radnog iskustva u PwC Milivoje je bio angažovan u svojstvu Menadžera na projektima revizije finansijskih izveštaja najvećih preduzeća u Republici Srbiji.

Tokom 2006. i 2007. godine bio je angažovan u PwC kancelariji u Moskvi, Rusija, gde je pružao usluge nekim od najvećih klijenata ruske kancelarije. Bio je angažovan na projektu konsolidacije finansijskih izveštaja jedne sibirske naftne kompanije.

U okviru Trening Akademije Milivoje je aktivan kao predavač na seminarima iz oblasti finansija, namenjenim licima zaposlenim u domaćim i međunarodnim kompanijama koje posluju Srbiji. Zadužen je za obuku u oblasti MRS/MSFI, finansija za nefinansijsko osoblje i drugim oblastima. Milivoje je u okviru PwC Akademije držao obuku klijentima u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori.

Milivoje je diplomirani Inženjer elektrotehnike i član Udruženja ovlašćenih i računovođa u Velikoj Britaniji (ACCA).

Jovana Stojanović, Viši Menadžer, Poresko-savetodavne usluge
Lecturers - Jovana Stojanovic, Senior Manager, Tax Services

Jovana ima zvanje višeg menadžera u PwC kancelariji i više od sedam godina profesionalnog iskustva na poslovima poreskog savetovanja. Oblast Jovanine ekspertize pokriva sve aspekte poreske regulative u Republici Srbiji.

Jovana je takođe bila član tima u raznim projektima uključujući due diligence, poresku reviziju, projekte kontrole utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza koji su se odnosili na: analizu poreza na dobit preduzeća, analizu PDV-a i na poresku analizu u sklopu procesa revizije mnogim inostranim i domaćim klijentima u Srbiji.

U okviru PwC Akademije, Jovana je zadužena za pružanje obuka iz oblasti poreza.

ovana je diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jedan je od osnivača Srpskog fiskalnog društva.

Dragan Drača, Viši Menadžer, Poresko-savetodavne usluge
Lecturers - Dragan Draca, Manager, Tax Services

Dragan pruža usluge poreskog savetovanja klijentima u Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, i to po pitanju poreza na dobit preduzeća, poreza na dodatu vrednosti (PDV) i poreza na dohodak građana.

Dragan ima bogato iskustvo u oblasti stranih direktnih investicija u regionu. On je stekao detaljno razumevanje poreske regulative i poreskih pitanja kroz angažovanje na projektima poreske kontrole, a za potrebe brojnih klijenata koji posluju u različitim granama privrede. Osim pomenutog, Dragan je bio istaknuti član tima angažovanog na brojnim projektima analize poslovanja za vreme privatizacije preduzeća u Srbiji.

Osim tekućih usluga poreskog savetovanja, Dragan pomaže klijentima u rešavanju kompleksnih pitanja praćenja usklađenosti poslovanja sa poreskom regulativom. U okviru PwC Akademije, Dragan je zadužen za seminare koji se bave pitanjima oporezivanja.

Tokom 2008. godine bio je angažovan od strane PwC kancelarije u Irskoj u svojstvu člana međunarodnog tima za poreska pitanja pri statusnim promenama spajanja i pripajanja preduzeća, gde je pružao usluge savetovanja za potrebe investicionih fondova.

Tanja Gligorević, Direktor, Usluge poslovnog savetovanja
Lecturers - Tanja Gligorevic, Director, Advisory Services

Tanja je zadužena usluge savetovanja u poslovnim transakcijama i finansijskom upravljanju. Ona rukovodi regionalnim timom zaduženim za pružanje usluga preduzećima koja posluju u oblasti telekomunikacija i medija.

Tanja poseduje više od 12 godina iskustva u pružanju usluga savetovanja i usluga revizije velikim domaćim i stranim preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima. Ona je odgovorna za razvoj poslovanja i usluge savetovanja prilikom statusnih promena spajanja i pripajanja preduzeća, ali ima iskustvo i u pružanju ostalih usluga finansijskog savetovanja.

U svojstvu rukovodioca tima, Tanja je učestvovala u brojnim projektima revizije, analize poslovanja i restrukturiranja preduzeća u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Učestvovala je u brojnim projektima finansijske analize poslovanja, kako na strani kupca tako i na strani prodavca, od samog početka procesa privatizacije u Srbiji.

U okviru PwC Akademije Tanja je aktivna kao predavač na seminarima iz oblasti finansija za nefinansijsko osoblje i drugih oblasti koje su relevantne za usluge poslovnog savetovanja.

Tanja je diplomirala na Fakultetu ekonomskih nauka, odsek Bankarstvo, finansije i osiguranje i član je Instituta ovlašćenih računovođa u Velikoj Britaniji (ACCA).

Kada god je potrebno mi smo u prilici da kroz globalni sistem PwC-a razvijemo i organizujemo i međunarodne pakete obuke.Videti još: Šta je PwC Akademija?, O PwC-u

Strаteški partneri

rmc project management CIPD rmc project management rmc project distributor
Novo

Kontakt

PWC

Omladinskih brigada 88a

Airport City Belgrade

11070 Belgrade, Serbia

Tel: (+381) 11 33 02 100

Fax: (+381) 11 33 02 101

E-mail Kontakt

Newsletter - PwC Akademija 

Newsletter PwC Akademije su dostupni. Prijavite se za nove vesti, najave i sl.